0

Zboží je momentálně nedostupné. Bližší informace na vyžádání.

Objednací kód 3514
Doporučená cena 49 900,00 Kč bez DPH

44 910,00 Kč bez DPH

vč. 15% DPH: 51 646,50 Kč
vč. 21% DPH: 54 341,10 Kč

Samonosná podzemní válcová jímka se používá především jako akumulační jímka na dešťovou vodu nebo jako žumpa k jímání splašků. Jímku je možné použít také k akumulaci přečištěné vody z domovní čistírny. Je vyrobena z konstrukčních polypropylenových desek černé barvy o tloušťce 8 mm. Jímka má osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku s atestem vodotěsnosti. Jímka se usazuje na železobetonovu základovou desku a obsypává se pískem, jemným štěrkem (frakce 0/4 nebo 4/8), případně prokatrovanou zeminou zbavenou kamenů a jílu. V případě výskytu spodní vody v místě instalace jímky nebo jílovitého podloží je nutné postupovat dle příslušné projektové dokumentace a jímku částečně nebo celou obetonovat. Přesný postup konzultujte se svým projektantem.

PP jímka má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. Na přání lze umístění nebo průměr nátoku a odtok upravit podle požadavků zákazníka. Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímky je zakryt pochozím víkem. Standardní výška vstupního komínku je 300 mm. Na přání zákazníka lze výšku vstupního komínku zvýšit nástavci. PP jímku lze za příplatek 4 700 Kč bez DPH upravit vestavěním přepážek na tříkomorový septik.