0

Projekt na domovní čistírnu jsme pro Vás schopni vyřídit prakticky celý online. Naši projektanti se s vámi spojí, analyzují situaci a díky dnešním online nástrojům váš projekt zpracují snadno a rychle. Nabízíme i kompletní vyřízení potřebných vyjádření pro realizaci díla. 

1. Zpracování projektové dokumentace k domovní čistírně odpadních vod Aquatec

9 000,00 Kč bez DPH

vč. 21% DPH: 10 890,00 Kč

V ceně je zahrnuto

 • Úvodní analýza záměru. Projektant s Vámi probere vaše požadavky a představy řešení aktuální situace.
 • Zjištění technických podmínek na daném pozemku.
 • Navrhnutí způsobu vypouštění přečištěné vody dle místních možností.
 • Analýza realizovatelnosti domovní čistírny na daném pozemku.
 • Vypracování projektové dokumentace pro schvalovací řízení do 4 týdnů od získání všech podkladů.
 • Součástí projektové dokumentace je:
  Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, specifikace zvoleného typu domovní čistírny Aquatec řady AT, situační výkres, dokumentace objektů a technologických zařízení.

Doplňující informace

 • V případě, že se bude přečištěná voda z ČOV vypouštět do vsaku, pak bude nutné ještě ke schvalovacímu řízení doložit hydrogeologický posudek. Tento posudek není zahrnut v ceně projektové dokumentace, ale je možné ho také zajistit. Cena hydrogeologického posudku se pohybuje kolem 5 000 – 10 000 Kč, podle lokality.
 • Pokud investor odstoupí v průběhu zpracování projektové dokumentace od záměru pořídit domovní čistírnu Aquatec, pak ze zaplacené částky bude vrácena pouze část, od které budou odečteny náklady za již vykonanou práci.

2. Vyřízení povolení na domovní ČOV – vodoprávní řízení

8 000,00 Kč bez DPH

vč. 21% DPH: 9 680,00 Kč

Tuto službu je možné objednat pouze společně se zpracováním projektové dokumentace na domovní čistírnu Aquatec. 

Na úřadech za Vás vyřídíme potřebná vyjádření pro realizaci díla, včetně vypořádání případných námitek a připomínek. 

Lhůtu pro vydání povolení na domovní čistírnu bohužel nemůžeme garantovat. V průměru tento proces trvá několik měsíců. Je to závislé na lhůtách řízení na straně orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. V případě výskytu námitek nebo připomínek se tato lhůta může prodloužit.

Doplňující informace

 • Pro zastupování na úřadech v dané věci bude projektant nebo jím pověřená osoba potřebovat od Vás udělení plné moci.
 • Pokud bude potřeba zajistit souhlasy dotčených subjektů (např. majitelů sousedních pozemků), pak tuto záležitost zajistí investor.
 • Pokud investor odstoupí v průběhu vyřizování povolení od záměru pořídit domovní čistírnu Aquatec, pak ze zaplacené částky bude vrácena pouze část, od které budou odečteny náklady za již vykonanou práci.
 • V případě, že příslušný úřad vydá nesouhlasné stanovisko, zajistíme odvolání. Ovšem v případě finálního zamítnutí bude ze zaplacené částky vrácena pouze část, od které budou odečteny náklady za již vykonanou práci.