0

K domovní čistírně Aquatec AT je možné objednat službu odborného dozoru nad provozem a nastavit četnost kontrol ČOV. Standardně je možné objednat návštěvy technika ve frekvenci 1x, 2x nebo 4x ročně podle požadovaného období (jaro – léto – podzim – zima). Viz typová smlouva o odborném dozoru nad provozem domovní ČOV ke stažení níže. Případně je možno dohodnout individuální počet návštěv nebo do smlouvy zahrnout i doplňkové služby, jako je pravidelné odkalení ČOV, odběry vzorků apod. Hlavním účelem předmětného dozoru je zaučit majitele ČOV správně provozovat dodané zařízení. Tuto službu není možné chápat jako převzetí odpovědnosti za provozování ČOV namísto majitele - provozovatele.