0

Biologické čistírny odpadních vod (ČOV) Aquatec AT30 – AT250 jsou určeny pro čištění splaškové vody z bytových domů, penzionů, hotelů, výrobních závodů, skupiny domů a částí obcí, které nemají možnost napojení na obecní splaškovou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Tyto čistírny odpadních vod jsou vhodné pro lokální použití v koncepci decentralizované kanalizace, kde je budování klasických kanalizačních sběračů drahé nebo těžko realizovatelné.

Specifikace zařízení

ČOV Aquatec AT30 - AT250 jsou konstruovány jako oválné nádrže z polypropylenu, v nichž je instalována kompletní technologická vestavba. Svým oválným půdorysem a rozměry jsou tyto čistírny uzpůsobené pro převoz klasickou kamionovou dopravou. Je tedy možné je dopravit i do vzdálenějších nebo hůře přístupných lokalit.

ČOV AT30 – AT250 se dodávají buď samostatně nebo jako kompletní technologické linky složené z více biologických reaktorů oválného půdorysu. Do čistírny mohou natékat splašky gravitačně nebo se před čistírnu osadí externí čerpací stanice s mechanickým předčištěním. Čistírny AT30 – AT250 je možné dodat také ve variantě „iPS“ s integrovanou čerpací stanicí, umístěnou přímo v nádrži ČOV. Toto řešení je velice praktické a zjednodušuje stavební práce i celkovou instalaci ČOV. Čistírny lze též vybavit externím kalojemem, který usnadní provozování zařízení a výrazně prodlouží dobu mezi cykly odkalování. Čistírny jsou řízeny mikroprocesorovou jednotkou AQC s komunikačním GSM modulem pro monitoring chodu ČOV.

Popis technologie

Vlastní bioreaktor integruje aktivační i separační část v jedné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění, který spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (baktérií) za pomocí kyslíku. V čistícím procesu dochází k odstraňování amoniakálního znečištění oxidací, kdy dusičnany – nitráty (proces nitrifikační) a následně odstraňování dusičnanového znečištění (proces denitrifikační). Jsou zde vytvořeny podmínky také na částečné biologické odbourávání fosforu. Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží fluidní filtr v separační části, vytvořený tzv. vločkovým – kalovým mrakem. Účinnost separace je u ČOV s touto technologií mnohem vyšší než v případě prosté sedimentace v dosazovacím prostoru obdobných zařízení. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je recirkulací vrácen zpět do čistícího procesu.

Účinnost čištění a kvalita vody na odtoku

Parametry přečištěné vody na odtoku z biologických čistíren odpadních vod Aquatec AT s velkou rezervou splňují požadavky Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. i NV č. 57/2016 Sb., které stanovují limity přípustného stupně znečištění vody u jednotlivých ukazatelů. Účinnost čištění biologických ČOV Aquatec AT se pohybuje mezi 80 – 98% dle posuzovaného parametru.

Přečištěnou odpadní vodu z biologických ČOV Aquatec AT30 – AT250 lze tedy, se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu, vsakovat do podloží, použít k zavlažování trávníků nebo vypouštět do vodoteče.

Certifikace

Biologické čistírny Aquatec AT splňují normy EU a na základě dlouhodobého testování účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3:2005 +A2:2013 jim byl vystaven Eurocertifikát CE. Čistírny Aquatec AT splňují také evropské směrnice 89/106/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, které jsou co do hodnot nejpřísnějšími normami pro vypouštění vody do okolního prostředí. Čistírny Aquatec AT tak patří ke špičkám na celoevropském trhu.

Typ čistírny Návrhový
max. přítok
[m³/d]
Návrhové
zatížení
[kg BSK₅/d]
D × Š
reaktoru
[mm]
Výška
reaktoru
[mm]
Počet
reaktorů
[ks]
DN
přítoku / odtoku
[mm]
Výška přítoku / odtoku
od dna nádrže
[mm]
AT30 ovál 4,5 1,8 3350 × 2200 2250 1 150 / 150 1700 / 1500
AT40 ovál 6,0 2,4 4222 × 2200 2250 1 150 / 150 1700 / 1500
AT50 ovál 7,5 3,0 4222 × 2200 2440 1 150 / 150 2100 / 1900
AT60 ovál 9,0 3,6 4342 × 2200 2440 1 150 / 150 2100 / 1900
AT75 ovál 11,3 4,5 4466 × 2200 2440 1 150 / 150 2100 / 1900
AT100 ovál 15,0 6,0 6300 × 2200 2500 1 150 / 150 2100 / 1900
AT120 ovál 18,0 7,2 7000 × 2200 2500 1 150 / 150 2100 / 1900
AT150 ovál 22,5 9,0 7900 × 2200 2500 1 150 / 150 2100 / 1900
AT200 ovál 30,0 12,0 6300 × 2200 2500 2 150 / 150 2100 / 1900
AT250 ovál 37,5 15,0 7000 × 2200 2500 2 150 / 150 2100 / 1900

Osazení oválné ČOV

Biologické ČOV Aquatec AT30 až AT250 se osazují jako zapuštěné nádrže do výkopu na železobetonovou základovou desku o tloušťce 300 mm. ČOV je nutné obetonovat suchým betonem nebo uložit do nádrže z betonových tvárnic a obsypat tříděným materiálem až po terén. Obetonování, reps. obsypání, je třeba uskutečnit po vrstvách, za protitlaku vody v nádrži!

  • Moderní technologieModerní technologie
  • Kvalita zpracováníKvalita zpracování
  • Příznivé cenyPříznivé ceny
  • Profesionální poradenstvíProfesionální poradenství
  • Rychlá realizaceRychlá realizace

Nezávazná poptávka

Máte zájem o naše produkty nebo služby a potřebujete poradit?

Napište nám prosím a naši pracovníci vám rádi zodpoví vaše dotazy.

Mám zájem o:

Podmínky zpracování osobních údajů

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.