0

Službu doplnění aktivního biologického kalu do ČOV je možné objednat v případě, že domovní ČOV není delší dobu využívaná a objem kalu se sníží pod hranici potřebného minima (např. chata po zimní odstávce) nebo když je ČOV nutné znovu naběhnout do provozu, ale majitel již nepotřebuje zaškolení ohledně obsluhy zařízení. Služba obsahuje práci jednoho technika, který zkontroluje celkový stav ČOV a pokud je vše v pořádku, pak do čistírny aplikuje 50–200 litrů aktivního mikrobiálního kalu (dle velikosti a typu ČOV), pro urychlení náběhu biologických procesů.

Reaktivaci domovní ČOV biologickým kalem je vhodné naplánovat na dobu, až majitelé začnou objekt znovu využívat a do čistírny začnou natékat splašky.

Služba Cena služby Cena dopravy
Doplnění aktivního biologického kalu do ČOV – reaktivace 1 000,00 Kč 900,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH