0

Zboží je skladem v Brně, připravené k expedici.

Objednací kód 3510
Doporučená cena 39 900,00 Kč bez DPH

35 910,00 Kč bez DPH

vč. 15% DPH: 41 296,50 Kč
vč. 21% DPH: 43 451,10 Kč

Samonosná podzemní válcová jímka se používá především jako akumulační jímka na dešťovou vodu nebo jako žumpa k jímání splašků. Jímku je možné použít také k akumulaci přečištěné vody z domovní čistírny. Je vyrobena z konstrukčních polypropylenových desek černé barvy o tloušťce 8 mm. Jímka má osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku s atestem vodotěsnosti. Jímka se usazuje na železobetonovu základovou desku a obsypává se pískem, jemným štěrkem (frakce 0/4 nebo 4/8), případně prokatrovanou zeminou zbavenou kamenů a jílu. V případě výskytu spodní vody v místě instalace jímky nebo jílovitého podloží je nutné postupovat dle příslušné projektové dokumentace a jímku částečně nebo celou obetonovat. Přesný postup konzultujte se svým projektantem.

PP jímka má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. Na přání lze umístění nebo průměr nátoku a odtok upravit podle požadavků zákazníka. Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímky je zakryt pochozím víkem. Standardní výška vstupního komínku je 300 mm. Na přání zákazníka lze výšku vstupního komínku zvýšit nástavci. PP jímku lze za příplatek 3.000 Kč (bez DPH) upravit vestavěním přepážek na tříkomorový septik.