0

Zboží je skladem v Brně, připravené k expedici.

ČOV je možné zakoupit se sníženou sazbou DPH 15%. Více zde

Na domovní ČOV dodanou včetně instalace se dá uplatnit snížená sazba daně z přidané hodnoty 15 % (DPH), v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Toto ustanovení však platí pouze pro rodinné domy, které slouží k trvalému bydlení, kde celková podlahová plocha RD nepřesáhne 350 m². Pokud se však jedná o rekreační objekt nebo komerčně užívaný objekt, pak bohužel sníženou sazbu DPH nelze uplatnit.

Objednací kód 1002
Doporučená cena 52 600,00 Kč bez DPH

49 900,00 Kč bez DPH

vč. 15% DPH: 57 385,00 Kč
vč. 21% DPH: 60 379,00 Kč

Konfigurovat

Jedná se o prémiovou řadu nejprodávanějšího typu domovní čistírny v ČR. Oproti základnímu typu AT6 je typ AT6 PLUS navíc vybaven mikroprocesorovou řídící jednotkou AQC PLUS s integrovaným solenoidem. Jednotka má 10 přednastavených programů provozu, které je možné volit podle aktuálního zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolená apod.). Tato jednotka s integrovaným solenoidem automatizuje řízení cirkulace a okysličování a zcela nahrazuje mechanický pětiventilový rozvaděč vzduchu, který používá základní typ AT6. Řídící jednotka AQC PLUS spolu s dmychadlem je umístěna vedle ČOV, v samostatné šachtě, která se dodává ve společném setu k této čistírně.

Typ AT6 PLUS má kapacitu pro 1–5 osob a je určen pro čištění splaškové vody z individuálních rodinných domů, které nemají možnost napojení na obecní splaškovou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Domovní ČOV čistí vodu ze všech běžných zdrojů v domácnosti, jako jsou WC, koupelny, kuchyně, ale také automatické pračky a myčky na nádobí, bez nutnosti používat jakékoliv speciální přípravky. Účinnost čištění u tohoto typu ČOV dosahuje 93–98% dle EN-12566-3. Kvalita přečištěné vody je na takové úrovni, že není potřeba žádný další stupeň dočištění (písková filtrace, dávkování činidla pro srážení fosforu, UV lampa apod.), čímž tato čistírna získává velký náskok před konkurenčními výrobky. Domovní čistírna AT6 PLUS je vhodná i pro použití na chatách a chalupách, kde je nepravidelný provoz nebo tam, kde je nižší zatížení ČOV než je její kalkulovaná maximální kapacita.

Konfigurátor

V ceně je již zahrnuto

 • Uzamykatelné víko z polyetylenu s UV stabilizací
 • Klíče k nerezovým zámkům (2ks)
 • Základní nástavec ZN 500 mm
 • Mikroprocesorová řídící jednotka AQC PLUS
 • GSM modul pro vzdálenou komunikaci s ČOV
 • Šachta na dmychadlo s uzamykatelným víkem
 • Dmychadlo SECOH EL-S-60n
 • Sada hadic Valmon Premium PVC k napojení AQC PLUS
 • Gumové těsnění DN 50
 • Provozní řád, návod k obsluze a dokumentace ke kolaudaci
 • Bioenzym pro domovní ČOV (100 g)

49 900,00 Kč bez DPH

vč. 15% DPH: 57 385,00 Kč
vč. 21% DPH: 60 379,00 Kč

Typ víka ČOV

Standardní uzamykatelné víko má nosnost do 100 kg. Za příplatek je možné dodat pochozí víko, jehož zesílená konstrukce v kombinaci s nerezovou výztuhou zaručuje nosnost až 250 kg. Příplatkové víko má navíc vstupní komínek, vyčnívající 100 mm, s revizním otvorem o průměru 640 mm. Spodní část víka je možné zasypat kačírkem nebo mulčovací kůrou. Běžný dozor ČOV se pak provádí revizním otvorem, který kryje ploché uzamykatelné víko.

Výška nádrže ČOV

V ceně domovní ČOV je vždy základní nástavec (ZN), který je však možné zvýšit v závislosti na hloubce uložení odpadního potrubí vůči okolnímu terénu – viz výkresová dokumentace. Horní okraj nádrže ČOV musí vyčnívat cca 100 mm nad terén, kvůli uzamykání víka. Pokud se základní nástavec zvýší o 600 mm a více, pak je nádrž ČOV automaticky opatřená žebry pro obetonování. (viz níže). Prosím vyberte příslušnou variantu:

Žebra pro obetonování

Nádrž ČOV je samonosná, nicméně pokud je v místě instalace vysoká hladina spodní vody nebo jílovitá půda, pak je nutné alespoň částečně nebo celou nádrž ČOV obetonovat, dle stavebního projektu a návodu k montáži. Pro tento případ lze k ČOV objednat tzv. žebra pro obetonování, která jsou svisle navařena na nádrži čistírny. Kolem ČOV se skruží kari síť, která se vázacím drátem fixuje k žebrům a následně se nádrž ČOV obetonuje.

Úprava průměru nátokového hrdla ČOV

Nátokové hrdlo do čistírny má standardní průměr DN 125, ale lze ho za příplatek upravit na větší DN 160.

Sada pomůcek k údržbě domovní ČOV

 • Teleskopická tyč na kterou je možné nasadit čistící kartáč nebo nádobu na odběr vzorků
 • Kartáč k čištění vnitřních částí ČOV
 • Nádoba na odběr vzorků přečištěné vody nebo na odběr kalu pro sedimentační zkoušku
 • Sítko s násadou pro sběr plovoucích nečistot z hladiny
 • Odměrný válec k měření objemu kalu v ČOV.

PPA jímky o objemu 1–5 m³

Akumulační PPA jímky se dají využít k jímání přečištěné vody z ČOV, která se dá vhodně použít k zálivce okrasné zahrady (trávníků nebo okrasných dřevin). Jímky jsou výškově spárované s typem ČOV a usazují se na společnou betonovou základovou desku, což značně usnadní celkovou instalaci. ČOV s jímkou se pak jednoduše propojí mezi sebou a přečištěná voda gravitačně přitéká z čistírny do jímky.

Výška vstupního komínku jímky

Pokud se zvýší výška základního nástavce (ZN) u čistírny, tak by se měla ve stejném poměru zvýšit také výška vstupního komínku u jímky. Víka ČOV a jímky jsou pak ve stejné výšce vůči okolnímu terénu. Toto pravidlo platí za předpokladu, že se ČOV a jímka usadí na společnou betonovou základovou desku a okolní terén je v rovině. Pokud potřebujete dodat vstupní komínek jímky v jiné výšce, pak prosím vyberte příslušnou variantu:

Instalace čistírny

Domovní ČOV dodanou včetně instalace (montáže) je možné účtovat se sníženou sazbou DPH 15 %, v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

A) Instalace ČOV (včetně materiálu)

Zahrnuje práci dvou montérů, osazení nádrže do výkopu na připravenou betonovou základovou desku, napojení odpadního potrubí v prostoru výkopu (KG trubky a tvarovky do 10 ks) a napojení dmychadla k ČOV. V případě potřeby může být čistírna ihned po montáži spuštěna do provozu.

B) Instalace ČOV formou šéfmontáže

Zahrnuje práci jednoho montéra, dopomoc při osazení ČOV do výkopu na připravenou betonovou základovou desku a proškolení jak postupovat při napojení potrubí a dmychadla.

Prohlášení majitele nemovitosti

Sníženou sazbu DPH 15 % lze uplatnit pouze v případě, že se domovní ČOV instaluje k rodinnému domu, který slouží k trvalému bydlení, kde celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m². Pokud se jedná o rekreační objekt nebo komerčně užívaný objekt, pak sníženou sazbu DPH nelze uplatnit.

Uvedení ČOV do provozu se zaškolením

Tato služba obsahuje práci jednoho technika, včetně dopravy po celé ČR. Podle typu a velikosti ČOV technik aplikuje do čistírny 50 – 100 litrů aktivního mikrobiálního kalu, aby se urychlil náběh biologických procesů. Zároveň technik zaškolí majitele ČOV nebo jím pověřenou osobu ohledně celkového provozu čistírny. Pokud zákazník objedná tuto službu, pak se záruční lhůta na el. zařízení (dmychadlo + AQC) prodlužuje na 30 měsíců od dodání. Záruka na technologii a vodotěsnost nádrže je 10 let.

Odborný dozor nad provozem domovní ČOV

K domovní čistírně Aquatec AT je možné objednat službu odborného dozoru nad provozem ČOV a vybrat si četnost kontrol.

Služba obsahuje kontrolu a seřízení dodané ČOV, včetně kontroly dmychadla a řídící jednotky AQC.

Účelem předmětného dozoru je také zaučit majitele ČOV správně provozovat dodané zařízení.

49 900,00 Kč bez DPH

vč. 15% DPH: 57 385,00 Kč
vč. 21% DPH: 60 379,00 Kč